Υπολογισμός Μορίων

ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ

1Επιλέξτε Ομάδα Προσανατολισμού:

2Συμπληρώστε τους βαθμούς στα παρακάτω τρία υποχρεωτικά μαθήματα.

Ν. Γλώσσα
Αρχαία
Ιστορία Ο.Π.

3Συμπληρώστε τους βαθμούς σε ένα ή δύο από τα παρακάτω μαθήματα.

Λατινικά
Βιολογία Γ.Π.
Μαθηματικά Γ.Π.
Υπολογισμός
Μόρια 1ου Πεδίου
Μόρια 2ου Πεδίου
Μόρια 3ου Πεδίου
Μόρια 4ου Πεδίου
Μόρια 5ου Πεδίου
Σας Ευχόμαστε Καλή Σταδιοδρομία!
Επιστροφή