Σχολές με ειδικά μαθήματα

ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Για τους μαθητές εκείνους που προσανατολίζονται σε σπουδές, οι οποίες απαιτούν την εξέταση ειδικών μαθημάτων, στα Φροντιστήρια Πουκαμισάς λειτουργούν τμήματα Σχεδίου και Ξένων Γλωσσών, ενώ εξασφαλίζεται και πρόγραμμα γυμναστικής αγωγής.
Δείτε τον παρακάτω πίνακα:

ΣΧΟΛΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 2)
ΣΧΟΛΕΣ / ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑ
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΓΓΛΙΚΑ
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΓΑΛΛΙΚΑ
Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίαs ΙΤΑΛΙΚΑ
Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας    ΙΣΠΑΝΙΚΑ
Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης & Διερμηνείας ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ, ΙΤΑΛΙΚΑ, ΙΣΠΑΝΙΚΑ
Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης ΕΛΕΥΘΕΡΟ και ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
Γραφιστικής / Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών ΕΛΕΥΘΕΡΟ και ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής – Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων ΕΛΕΥΘΕΡΟ και ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΛΕΥΘΕΡΟ και ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Τ.Ε. – Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Τ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΟ και ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ, ΣΦΑΙΡΑ, ΔΡΟΜΟΣ, ΜΗΚΟΣ*
Μουσικών Σπουδών ΑΡΜΟΝΙΑ, DICTÉE
Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης ΑΡΜΟΝΙΑ, DICTÉE

ΣΧΟΛΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 1)
ΣΧΟΛΕΣ / ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑ
Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά ΑΓΓΛΙΚΑ
Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ΑΓΓΛΙΚΑ
Δημοσιογραφίας – Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ, ΙΤΑΛΙΚΑ
Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ, ΙΤΑΛΙΚΑ
Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και  
Επιχειρήσεων Φιλοξενίας    ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ, ΙΤΑΛΙΚΑ
Τουριστικών Επαγγελμάτων ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ, ΙΤΑΛΙΚΑ
Πλαστικών Τεχνών – Επιστημών Τέχνης ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ
   
Για την εισαγωγή σε στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές απαιτούνται προκαταρκτικές εξετάσεις (υγειονομικές, αθλητικές, ψυχοτεχνικές), ενώ για τις ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού μόνο υγειονομικές.

Κεντρική Διοίκηση Ομίλου

Λεωφ. Βουλιαγμένης 46 & Αλεξιουπόλεως 2
Αργυρούπολη
ΤΚ 16452

Τηλ: 210 4112507

Φαξ: 210 4112777

Email: info@poukamisas.gr