Ανακοίνωση για τα Διαγωνίσματα Προσομοίωσης

Τα Διαγωνίσματα Προσομοίωσης θα αναρτώνται στο εξής 1 μήνα μετά τη Διεξαγωγή τους.

Οι Απαντήσεις θα είναι στη διάθεση των Επισκεπτών της σελίδας μας μετά την παρέλευση 15 ημερών από την ανάρτηση των θεμάτων του Διαγωνίσματος.

Οι Μαθητές των μονάδων μας έχουν άμεση πρόσβαση στις απαντήσεις  μέσω της Γραμματείας του Φροντιστηρίου.

Κεντρική Διοίκηση Ομίλου

Λεωφ. Βουλιαγμένης 46 & Αλεξιουπόλεως 2
Αργυρούπολη
ΤΚ 16452

Τηλ: 210 4112507

Φαξ: 210 4112777

Email: info@poukamisas.gr