Ενημερωτικές Ημερίδες Franchise Δεκέμβριος 2016

Ανακοίνωση αναζήτησης Δασκάλων ή Καθηγητών που θα επιθυμούσαν να ιδρύσουν Κέντρο Μαθημάτων Δημοτικού Πουκαμισάς

Ο Όμιλος Φροντιστηρίων Πουκαμισάς αναζητεί δασκάλους, καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και καθηγητές ξένων γλωσσών, οι οποίοι θα ενδιαφέρονταν να ιδρύσουν το δικό τους Κέντρο Μαθημάτων Δημοτικού Πουκαμισάς με την μέθοδο της δικαιόχρησης (franchise).
Τα Μαθήματα Δημοτικού Πουκαμισάς είναι η νέα εκπαιδευτική και επιχειρηματική πρόταση του Ομίλου Φροντιστηρίων Πουκαμισάς για τους μαθητές του Δημοτικού, η οποία ήδη υλοποιείται από 43 εκπαιδευτήριά μας σε όλη την Ελλάδα.

Εκπαιδευτικά, ο στόχος των Μαθημάτων Δημοτικού Πουκαμισάς είναι να δώσουν βάσεις από την αρχή στους μαθητές του Δημοτικού, υποστηρίζοντάς τους στην καθημερινή μελέτη των μαθημάτων τους. Παράλληλα, εμβαθύνουμε στα μαθήματα της Γλώσσας και των Μαθηματικών, τα οποία διδάσκουμε μέσα από τα 12 βιβλία (6 Γλώσσας και 6 Μαθηματικών) που ήδη κυκλοφορούν από τις Εκδόσεις Πουκαμισάς για τους μαθητές όλων των τάξεων του Δημοτικού σχολείου.

Επιχειρηματικά, τα Μαθήματα Δημοτικού Πουκαμισάς δίνουν επαγγελματική διέξοδο σε δασκάλους ή καθηγητές, που έχουν την δυνατότητα να υλοποιήσουν μία μικρή επένδυση στον τομέα της εκπαίδευσης και να δημιουργήσουν το δικό τους εκπαιδευτικό κέντρο Μαθημάτων Δημοτικού Πουκαμισάς στο οποίο θα εργαστούν οι ίδιοι εξασφαλίζοντας ένα ικανοποιητικό μηνιαίο εισόδημα.

Ο προϋπολογισμός της δημιουργίας ενός Κέντρου Μαθημάτων Δημοτικού Πουκαμισάς, δεν υπερβαίνει συνολικά τις 20.000 ευρώ.

Για πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Διεύθυνση Ανάπτυξης του Ομίλου μας στο 210 - 4112507  

Κεντρική Διοίκηση Ομίλου

Λεωφ. Βουλιαγμένης 46 & Αλεξιουπόλεως 2
Αργυρούπολη
ΤΚ 16452

Τηλ: 210 4112507

Φαξ: 210 4112777

Email: info@poukamisas.gr