Θέματα Τελικής Προσομοίωσης 2016

Θέματα Τελικής Προσομοίωσης 2016

  • Tα θέματα θα αναρτώνται την ημέρα της εξέτασης, στις 15.00 ακριβώς.
  • Οι αναλυτικές απαντήσεις των θεμάτων μαζί με οδηγίες αυτοδιόρθωσης θα αναρτώνται στις 19.00 της ίδιας ημέρας.
  • Τα θέματα και οι απαντήσεις των διαγωνισμάτων του Σαββάτου 9/4 και 16/4, καθώς οι οδηγίες αυτοδιόρθωσης θα αναρτηθούν την Κυριακή 10/04 και 17/4 αντίστοιχα.
  • Τα θέματα και οι απαντήσεις των διαγωνισμάτων της Κυριακής 24/4, καθώς και οι οδηγίες αυτοδιόρθωσης θα αναρτηθούν τη Δευτέρα 25/4.

Κυριακή 20/03/2016
Νεοελληνική Γλώσσα Α΄ Λυκείου ΕΚΦ.ΑΠΑΝΤ.ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣΥΛΗ
Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Λυκείου ΕΚΦ.ΑΠΑΝΤ.ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣΥΛΗ
Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Λυκείου (απόφοιτοι) ΕΚΦ.ΑΠΑΝΤ.ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣΥΛΗ
Νεοελληνική Γλώσσα ΓΈΠΑΛ ΕΚΦ.ΑΠΑΝΤ.ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣΥΛΗ

Κυριακή 27/03/2016
Άλγεβρα Α΄Λυκείου ΕΚΦ.ΑΠΑΝΤ.ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣΥΛΗ
Νεοελληνική Γλώσσα Β΄ Λυκείου ΕΚΦ.ΑΠΑΝΤ.ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣΥΛΗ
Βιολογία Γ΄ Λυκείου ΕΚΦ.ΑΠΑΝΤ.ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣΥΛΗ
Βιολογία Γεν. Παιδείας Γ΄ Λυκείου ΕΚΦ.ΑΠΑΝΤ.ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣΥΛΗ
Βιολογία Γ΄Λυκείου (απόφοιτοι) ΕΚΦ.ΑΠΑΝΤ.ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣΥΛΗ
Λογοτεχνία Γ΄Λυκείου (απόφοιτοι) ΕΚΦ.ΑΠΑΝΤ.ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣΥΛΗ
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Γ΄Λυκείου (απόφοιτοι) ΕΚΦ.ΑΠΑΝΤ.ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣΥΛΗ

Σάββατο 09/04/2016
Φυσική Α΄Λυκείου ΕΚΦ.ΑΠΑΝΤ.ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣΥΛΗ
Φυσική ΟΠ Β΄ Λυκείου ΕΚΦ.ΑΠΑΝΤ.ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣΥΛΗ
Μαθηματικά ΟΠ Γ΄ Λυκείου ΕΚΦ.ΑΠΑΝΤ.ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣΥΛΗ
Λατινικά Γ΄ Λυκείου ΕΚΦ.ΑΠΑΝΤ.ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣΥΛΗ
Λατινικά Γ΄Λυκείου (απόφοιτοι) ΕΚΦ.ΑΠΑΝΤ.ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣΥΛΗ

Σάββατο 16/04/2016
Χημεία Α΄Λυκείου ΕΚΦ.ΑΠΑΝΤ.ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣΥΛΗ
Άλγεβρα Β΄Λυκείου ΕΚΦ.ΑΠΑΝΤ.ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣΥΛΗ
Χημεία Γ΄Λυκείου & απόφοιτοι ΕΚΦ.ΑΠΑΝΤ.ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣΥΛΗ
Ιστορία Γ΄Λυκείου ΕΚΦ.ΑΠΑΝΤ.ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣΥΛΗ
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Γ΄Λυκείου ΕΚΦ.ΑΠΑΝΤ.ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣΥΛΗ
Ιστορία Γ΄Λυκείου & απόφοιτοι ΕΚΦ.ΑΠΑΝΤ.ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣΥΛΗ
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Γ΄Λυκείου & απόφοιτοι ΕΚΦ.ΑΠΑΝΤ.ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣΥΛΗ
Στοιχεία Μηχανών ΓΈΠΑΛ (Μάθημα Ειδικότητας) ΕΚΦ.ΑΠΑΝΤ.ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣΥΛΗ
Ψηφιακά Συστήματα ΓΈΠΑΛ (Μάθημα Ειδικότητας) ΕΚΦ.ΑΠΑΝΤ.ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣΥΛΗ
Ηλεκτροτεχνία ΓΈΠΑΛ (Μάθημα Ειδικότητας) ΕΚΦ.ΑΠΑΝΤ.ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣΥΛΗ
Ναυσιπλοΐα ΙΙ ΓΈΠΑΛ (Μάθημα Ειδικότητας) ΕΚΦ.ΑΠΑΝΤ.ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣΥΛΗ
Προγραμματισμός Υπολογιστών ΓΈΠΑΛ (Μάθημα Ειδικότητας) ΕΚΦ.ΑΠΑΝΤ.ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣΥΛΗ
Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις ΓΈΠΑΛ (Μάθημα Ειδικότητας) ΕΚΦ.ΑΠΑΝΤ.ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣΥΛΗ
Οικοδομική ΓΈΠΑΛ (Μάθημα Ειδικότητας) ΕΚΦ.ΑΠΑΝΤ.ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣΥΛΗ
Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών ΓΈΠΑΛ (Μάθημα Ειδικότητας)-απόφοιτοι ΕΚΦ.ΑΠΑΝΤ.ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣΥΛΗ
Δομημένος Προγραμματισμός ΓΈΠΑΛ (Μάθημα Ειδικότητας)-απόφοιτοι ΕΚΦ.ΑΠΑΝΤ.ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣΥΛΗ

Κυριακή 24/04/2016
Γεωμετρία Α΄Λυκείου ΕΚΦ.ΑΠΑΝΤ.ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣΥΛΗ
Μαθηματικά ΟΠ Β΄ Λυκείου ΕΚΦ.ΑΠΑΝΤ.ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣΥΛΗ
Αρχαία ΟΠ Β΄ Λυκείου ΕΚΦ.ΑΠΑΝΤ.ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣΥΛΗ
Φυσική Γ΄ Λυκείου ΕΚΦ.ΑΠΑΝΤ.ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣΥΛΗ
Αρχαία Γ΄ Λυκείου ΕΚΦ.ΑΠΑΝΤ.ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣΥΛΗ
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Γ΄ Λυκείου ΕΚΦ.ΑΠΑΝΤ.ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣΥΛΗ
Φυσική Γ΄Λυκείου (απόφοιτοι) ΕΚΦ.ΑΠΑΝΤ.ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣΥΛΗ
Αρχαία Γ΄Λυκείου (απόφοιτοι) ΕΚΦ.ΑΠΑΝΤ.ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣΥΛΗ
Μαθηματικά Ι ΓΈΠΑΛ ΕΚΦ.ΑΠΑΝΤ.ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣΥΛΗ

Τετάρτη 27/04/2016
Χημεία Β΄Λυκείου ΕΚΦ.ΑΠΑΝΤ.ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣΥΛΗ
Ιστορία Γεν. Παιδείας Γ΄ Λυκείου ΕΚΦ.ΑΠΑΝΤ.ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣΥΛΗ
Μαθηματικά Γεν. Παιδείας Γ΄Λυκείου & απόφοιτοι ΕΚΦ.ΑΠΑΝΤ.ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣΥΛΗ
Βιολογία Γεν. Παιδείας Γ΄Λυκείου & απόφοιτοι ΕΚΦ.ΑΠΑΝΤ.ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣΥΛΗ
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Γ΄ΕΠΑΛ ΕΚΦ.ΑΠΑΝΤ.ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣΥΛΗ
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Γ΄ΕΠΑΛ (απόφοιτοι) ΕΚΦ.ΑΠΑΝΤ.ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣΥΛΗ

Παρασκευή 06/05/2016
Αρχαία Α΄Λυκείου ΕΚΦ.ΑΠΑΝΤ.ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣΥΛΗ
Φυσική Γεν. Παιδείας Β΄Λυκείου ΕΚΦ.ΑΠΑΝΤ.ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣΥΛΗ
Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Γ΄Λυκείου (απόφοιτοι) ΕΚΦ.ΑΠΑΝΤ.ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣΥΛΗ
Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ ΓΈΠΑΛ (Μάθημα Ειδικότητας) ΕΚΦ.ΑΠΑΝΤ.ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣΥΛΗ
Στοιχεία Ψύξης Κλιματισμού ΓΈΠΑΛ (Μάθημα Ειδικότητας) ΕΚΦ.ΑΠΑΝΤ.ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣΥΛΗ
Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων ΓΈΠΑΛ (Μάθημα Ειδικότητας) ΕΚΦ.ΑΠΑΝΤ.ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣΥΛΗ
Ηλεκτρικές Μηχανές ΓΈΠΑΛ (Μάθημα Ειδικότητας) ΕΚΦ.ΑΠΑΝΤ.ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣΥΛΗ
Μεταφορά Φορτίων ΓΈΠΑΛ (Μάθημα Ειδικότητας) ΕΚΦ.ΑΠΑΝΤ.ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣΥΛΗ
Μηχανές Πλοίου ΙΙ ΓΈΠΑΛ (Μάθημα Ειδικότητας) ΕΚΦ.ΑΠΑΝΤ.ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣΥΛΗ
Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΓΈΠΑΛ (Μάθημα Ειδικότητας) ΕΚΦ.ΑΠΑΝΤ.ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣΥΛΗ
Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ ΓΈΠΑΛ (Μάθημα Ειδικότητας) ΕΚΦ.ΑΠΑΝΤ.ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣΥΛΗ
Καλλιέργεια Ανθοκομικών Φυτών ΓΈΠΑΛ (Μάθημα Ειδικότητας) ΕΚΦ.ΑΠΑΝΤ.ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣΥΛΗ
Τεχνολογία Δικτύων και Επικοινωνιών ΓΈΠΑΛ (Μάθημα Ειδικότητας) ΕΚΦ.ΑΠΑΝΤ.ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣΥΛΗ
Ηλεκτρονικές Επικοινωνιες ΓΈΠΑΛ (Μάθημα Ειδικότητας)-απόφοιτοι ΕΚΦ.ΑΠΑΝΤ.ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣΥΛΗ
Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΓΈΠΑΛ (Μάθημα Ειδικότητας)-απόφοιτοι ΕΚΦ.ΑΠΑΝΤ.ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣΥΛΗ
Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ ΓΈΠΑΛ (Μάθημα Ειδικότητας)-απόφοιτοι ΕΚΦ.ΑΠΑΝΤ.ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣΥΛΗ

Κεντρική Διοίκηση Ομίλου

Λεωφ. Βουλιαγμένης 46 & Αλεξιουπόλεως 2
Αργυρούπολη
ΤΚ 16452

Τηλ: 210 4112507

Φαξ: 210 4112777

Email: info@poukamisas.gr