Προφορικές Εξετάσεις Τελικής Προσομοίωσης 2018 ευχαριστήρια επιστολή

Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά ο Όμιλος των Φροντιστηρίων μας διοργάνωσε με επιτυχία Προφορικές Εξετάσεις Τελικής Προσομοίωσης για όλους τους μαθητές της λυκειακής βαθμίδας των μονάδων της Αττικής.

Οι Προφορικές Εξετάσεις Τελικής Προσομοίωσης 2018 φιλοξενήθηκαν στις νέες εγκαταστάσεις του Ομίλου μας, στην Αργυρούπολη, και η συμμετοχή ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Οι μαθητές που εξετάστηκαν προφορικά είχαν την ευκαιρία να βιώσουν το κλίμα και τη διαδικασία των πραγματικών δοκιμασιών του Ιουνίου, αποκτώντας μια μοναδική εμπειρία, καθώς η όλη διοργάνωση ακολούθησε το τυπικό των αντίστοιχων Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Στην επιτυχία της διοργάνωσης συνέβαλαν δεκάδες Καθηγητές των μονάδων της Αττικής, Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι και πολλοί Διευθυντές.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου αισθάνεται την υποχρέωση να τους ευχαριστήσει δημόσια, καθώς διέθεσαν εθελοντικά τον χρόνο τους και απέδειξαν την παιδαγωγική τους ευαισθησία σε ένα σημαντικό και σπουδαίο έργο.

Η επιτυχία και η μεγάλη συμμετοχή στις Προφορικές Εξετάσεις Τελικής Προσομοίωσης 2018 μας οδήγησε ήδη στην απόφαση οι αντίστοιχες δοκιμασίες της επόμενης ακαδημαϊκής περιόδου να διεξαχθούν σε δύο υποδομές του Ομίλου μας, στην Αργυρούπολη και στο Περιστέρι. Με τον τρόπο αυτό θα διαχειριστούμε επί τα βελτίω και το πλήθος των συμμετεχόντων και το θέμα της μετακίνησης μαθητών, γονέων και κηδεμόνων.

Από το Δ.Σ. του Ομίλου.
 

Κεντρική Διοίκηση Ομίλου

Λεωφ. Βουλιαγμένης 46 & Αλεξιουπόλεως 2
Αργυρούπολη
ΤΚ 16452

Τηλ: 210 4112507

Φαξ: 210 4112777

Email: info@poukamisas.gr