Η εντυπωσιακή πορεία του Οµίλου µας από την ίδρυσή του µέχρι σήµερα.

ΕΞΕΛΙΞΗ

Η εντυπωσιακή πορεία του Οµίλου µας από την ίδρυσή του µέχρι σήµερα.
Η εξέλιξη του αριθµού των φροντιστηρίων και των µαθητών µας αποδεικνύει την εντυπωσιακή πορεία του Οµίλου µας από την ίδρυσή του µέχρι σήµερα.
Ο Εκπαιδευτικός µας Όµιλος αναπτύσσει ένα πυκνό δίκτυο πιστοποιηµένων δοµών σ’ ολόκληρη την Ελλάδα µε το όραµα µιας ποιοτικής φροντιστηριακής πρότασης που σύντοµα θα βρίσκεται κοντά σ’ όλους τους µαθητές της χώρας.

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΜΑΣ ΑΠO ΤΟ 1989 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 7
 • 10
 • 13
 • 18
 • 21
 • 24
 • 25
 • 32
 • 36
 • 46
 • 52
 • 56
 • 58


Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠO ΤΟ 1989 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

 • 29
 • 131
 • 270
 • 446
 • 580
 • 716
 • 991
 • 1382
 • 1664
 • 2052
 • 2602
 • 3089
 • 3331
 • 4093
 • 4496
 • 5009
 • 6273
 • 7518

Κεντρική Διοίκηση Ομίλου

Λεωφ. Βουλιαγμένης 46 & Αλεξιουπόλεως 2
Αργυρούπολη
ΤΚ 16452

Τηλ: 210 4112507

Φαξ: 210 4112777

Email: info@poukamisas.gr