ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Δείτε το πρόγραμμα σπουδών για το σχολικό έτος 2017-2018
Δείτε το πρόγραμμα σπουδών για το σχολικό έτος 2017-2018
Δείτε το πρόγραμμα σπουδών για το σχολικό έτος 2017-2018
Δείτε το πρόγραμμα σπουδών για το σχολικό έτος 2017-2018
Δείτε το πρόγραμμα σπουδών για το σχολικό έτος 2017-2018

Κεντρική Διοίκηση Ομίλου

Λεωφ. Βουλιαγμένης 46 & Αλεξιουπόλεως 2
Αργυρούπολη
ΤΚ 16452

Τηλ: 210 4112507

Φαξ: 210 4112777

Email: info@poukamisas.gr