ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Δείτε το πρόγραμμα σπουδών για το σχολικό έτος 2016-2017
Δείτε το πρόγραμμα σπουδών για το σχολικό έτος 2015-2016
Δείτε το πρόγραμμα σπουδών για το σχολικό έτος 2016-2017
Δείτε το πρόγραμμα σπουδών για το σχολικό έτος 2016-2017
Δείτε το πρόγραμμα σπουδών για το σχολικό έτος 2016-2017

Κεντρική Διοίκηση Ομίλου

Λεωφ. Βουλιαγμένης 46 & Αλεξιουπόλεως 2
Αργυρούπολη
ΤΚ 16452

Τηλ: 210 - 4112507

Φαξ: 210 - 4116752

Email: info@poukamisas.gr