Ώρες ανά εβδομάδα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ B' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΡΙΝΑ 2017-2018

Ώρες ανά εβδομάδα
Δείτε το πρόγραμμα σπουδών για το σχολικό έτος 2017-2018

B LYKEIOY THERINA


*Οι ώρες που αφορούν στα φύλλα εργασίας και τον Σύμβουλο Καθηγητή απεικονίζονται κατά μέσο όρο ανά εβδομάδα.

Κεντρική Διοίκηση Ομίλου

Λεωφ. Βουλιαγμένης 46 & Αλεξιουπόλεως 2
Αργυρούπολη
ΤΚ 16452

Τηλ: 210 4112507

Φαξ: 210 4112777

Email: info@poukamisas.gr