Ώρες ανά εβδομάδα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ B' ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ 2016-2017

Ώρες ανά εβδομάδα
Δείτε το πρόγραμμα σπουδών για το σχολικό έτος 2015-2016
B LYKEIOY XEIMERINA 1

B LYKEIOY XEIMERINA 2

B LYKEIOY XEIMERINA 3

B LYKEIOY XEIMERINA 4

*Οι ώρες που αφορούν στα φύλλα εργασίας και τον Σύμβουλο Καθηγητή απεικονίζονται κατά μέσο όρο ανά εβδομάδα.

Κεντρική Διοίκηση Ομίλου

Λεωφ. Βουλιαγμένης 46 & Αλεξιουπόλεως 2
Αργυρούπολη
ΤΚ 16452

Τηλ: 210 - 4112507

Φαξ: 210 - 4116752

Email: info@poukamisas.gr