ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Τα Διαγωνίσματα Προσομοίωσης θα αναρτώνται στο εξής 1 μήνα μετά τη Διεξαγωγή τους.

Οι Απαντήσεις θα είναι στη διάθεση των Επισκεπτών της σελίδας μας μετά την παρέλευση 15 ημερών από την ανάρτηση των θεμάτων του Διαγωνίσματος.

Οι Μαθητές των μονάδων μας έχουν άμεση πρόσβαση στις Απαντήσεις μέσω του Μηχανογραφικού μας Συστήματος ή μέσω της Γραμματείας του Φροντιστηρίου.

Φίλτρα Αναζήτησης

Νέα Κυκλοφορία

viologia

Άλγεβρα Α΄Λυκείου 18/03/2018

Αρχαία Β΄Λυκείου προετοιμασίας Γ΄Λυκείου 18/03/2018

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Β΄Λυκείου 18/03/2018

Φυσική Β΄Λυκείου προετοιμασίας Γ΄Λυκείου 18/03/2018

Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΓΈΠΑΛ 18/03/2018

Μηχανές Πλοίου ΓΈΠΑΛ 18/03/2018

Οικοδομική ΓΈΠΑΛ 18/03/2018

Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων ΓΈΠΑΛ 18/03/2018

Στοιχεία Ψύξης Κλιματισμού ΓΈΠΑΛ 18/03/2018

Υγιεινή ΓΈΠΑΛ 18/03/2018

Σελίδα 1 από 123

Κεντρική Διοίκηση Ομίλου

Λεωφ. Βουλιαγμένης 46 & Αλεξιουπόλεως 2
Αργυρούπολη
ΤΚ 16452

Τηλ: 210 4112507

Φαξ: 210 4112777

Email: info@poukamisas.gr