ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ 2018

Οι απαντήσεις των θεμάτων των εξετάσεων για την Α΄ και Β΄ Λυκείου μαζί με τις οδηγίες αυτοδιόρθωσης θα αναρτηθούν τη Δευτέρα 21 Μαΐου 2018.
Τα θέματα και οι απαντήσεις των εξετάσεων της Γ΄ Λυκείου θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο μετά το πέρας των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Κυριακή, 01 Απριλίου 2018
Νεοελληνική Γλώσσα Α΄Λυκείου 2018 Α' Λυκείου ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ. ΟΔΗΓ. ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΥΛΗ
Άλγεβρα Β΄Λυκείου 2018 Β' Λυκείου ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ. ΟΔΗΓ. ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΥΛΗ
Ιστορία Β΄Λυκείου προετ. Γ΄Λυκείου 2018 Β' Λυκείου ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ. ΟΔΗΓ. ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΥΛΗ
Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄Λυκείου 2018 Γ' Λυκείου ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ. ΟΔΗΓ. ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΥΛΗ
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία Γ΄ ΕΠΑΛ 2018 Γ' ΕΠΑΛ ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ. ΟΔΗΓ. ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΥΛΗ
Τετάρτη, 04 Απριλίου 2018
Νεοελληνική Γλώσσα Β΄Λυκείου 2018 Β' Λυκείου ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ. ΟΔΗΓ. ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΥΛΗ
Πέμπτη, 12 Απριλίου 2018
Αρχαία Α΄Λυκείου 2018 Α' Λυκείου ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ. ΟΔΗΓ. ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΥΛΗ
Χημεία Β΄Λυκείου προετ. Γ΄Λυκείου 2018 Β' Λυκείου ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ. ΟΔΗΓ. ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΥΛΗ
Βιολογία ΟΠ Γ΄Λυκείου 2018 Γ' Λυκείου ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ. ΟΔΗΓ. ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΥΛΗ
Βιολογία ΓΠ Γ΄Λυκείου 2018 Γ' Λυκείου ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ. ΟΔΗΓ. ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΥΛΗ
Κυριακή, 15 Απριλίου 2018
Χημεία Α΄Λυκείου 2018 Α' Λυκείου ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ. ΟΔΗΓ. ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΥΛΗ
Φυσική ΟΠ Β΄Λυκείου 2018 Β' Λυκείου ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ. ΟΔΗΓ. ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΥΛΗ
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας προετ Γ΄Λυκείου 2018 Β' Λυκείου ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ. ΟΔΗΓ. ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΥΛΗ
Αρχαία ΟΠ Β΄Λυκείου 2018 Β' Λυκείου ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ. ΟΔΗΓ. ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΥΛΗ
Χημεία Γ΄Λυκείου 2018 Γ' Λυκείου ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ. ΟΔΗΓ. ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΥΛΗ
Λατινικά Γ΄Λυκείου 2018 Γ' Λυκείου ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ. ΟΔΗΓ. ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΥΛΗ
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Γ΄Λυκείου 2018 Γ' Λυκείου ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ. ΟΔΗΓ. ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΥΛΗ
Προγραμματισμός Υπολογιστών Γ΄ ΕΠΑΛ 2018 Γ' ΕΠΑΛ ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ. ΟΔΗΓ. ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΥΛΗ
Στοιχεία Μηχανών Γ΄ ΕΠΑΛ 2018 Γ' ΕΠΑΛ ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ. ΟΔΗΓ. ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΥΛΗ
Τεχνολογία Δικτύων Γ΄ ΕΠΑΛ 2018 Γ' ΕΠΑΛ ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ. ΟΔΗΓ. ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΥΛΗ
Ηλεκτροτεχνία Γ΄ ΕΠΑΛ 2018 Γ' ΕΠΑΛ ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ. ΟΔΗΓ. ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΥΛΗ
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Γ΄ ΕΠΑΛ 2018 Γ' ΕΠΑΛ ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ. ΟΔΗΓ. ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΥΛΗ
Στοιχεία Ανατομίας - Φυσιολογίας ΙΙ Γ΄ ΕΠΑΛ 2018 Γ' ΕΠΑΛ ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ. ΟΔΗΓ. ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΥΛΗ
Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις Γ΄ ΕΠΑΛ 2018 Γ' ΕΠΑΛ ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ. ΟΔΗΓ. ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΥΛΗ
Κυριακή, 22 Απριλίου 2018
Φυσική Α΄Λυκείου 2018 Α' Λυκείου ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ. ΟΔΗΓ. ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΥΛΗ
Μαθηματικά ΟΠ Β΄Λυκείου 2018 Β' Λυκείου ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ. ΟΔΗΓ. ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΥΛΗ
Λατινικά Β΄Λυκείου προετ. Γ΄Λυκείου 2018 Β' Λυκείου ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ. ΟΔΗΓ. ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΥΛΗ
Φυσική Γ΄Λυκείου 2018 Γ' Λυκείου ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ. ΟΔΗΓ. ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΥΛΗ
Ιστορία Γ΄Λυκείου 2018 Γ' Λυκείου ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ. ΟΔΗΓ. ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΥΛΗ
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Γ΄Λυκείου 2018 Γ' Λυκείου ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ. ΟΔΗΓ. ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΥΛΗ
Μαθηματικά (ΑΛΓΕΒΡΑ) Γ΄ ΕΠΑΛ 2018 Γ' ΕΠΑΛ ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ. ΟΔΗΓ. ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΥΛΗ
Κυριακή, 29 Απριλίου 2018
Άλγεβρα Α΄Λυκείου 2018 Α' Λυκείου ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ. ΟΔΗΓ. ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΥΛΗ
Φυσική ΓΠ Β΄Λυκείου 2018 Β' Λυκείου ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ. ΟΔΗΓ. ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΥΛΗ
Α.Ε.Π.Π. Προετ. Γ΄Λυκείου 2018 Β' Λυκείου ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ. ΟΔΗΓ. ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΥΛΗ
Αρχαία Β΄Λυκείου προετ. Γ΄Λυκείου 2018 Β' Λυκείου ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ. ΟΔΗΓ. ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΥΛΗ
Μαθηματικά ΟΠ Γ΄Λυκείου 2018 Γ' Λυκείου ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ. ΟΔΗΓ. ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΥΛΗ
Αρχαία Γ΄Λυκείου 2018 Γ' Λυκείου ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ. ΟΔΗΓ. ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΥΛΗ
Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Γ΄ ΕΠΑΛ 2018 Γ' ΕΠΑΛ ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ. ΟΔΗΓ. ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΥΛΗ
Δίκτυα Υπολογιστών Γ΄ ΕΠΑΛ 2018 Γ' ΕΠΑΛ ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ. ΟΔΗΓ. ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΥΛΗ
Ηλεκτρικές Μηχανές Γ΄ΕΠΑΛ 2018 Γ' ΕΠΑΛ ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ. ΟΔΗΓ. ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΥΛΗ
Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ Γ΄ ΕΠΑΛ 2018 Γ' ΕΠΑΛ ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ. ΟΔΗΓ. ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΥΛΗ
Μηχανές Πλοίου Γ΄ ΕΠΑΛ 2018 Γ' ΕΠΑΛ ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ. ΟΔΗΓ. ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΥΛΗ
Οικοδομική Γ΄ ΕΠΑΛ 2018 Γ' ΕΠΑΛ ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ. ΟΔΗΓ. ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΥΛΗ
Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων Γ΄ΕΠΑΛ 2018 Γ' ΕΠΑΛ ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ. ΟΔΗΓ. ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΥΛΗ
Στοιχεία Ψύξης και Κλιματισμού Γ΄ ΕΠΑΛ 2018 Γ' ΕΠΑΛ ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ. ΟΔΗΓ. ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΥΛΗ
Υγιεινή Γ΄ ΕΠΑΛ 2018 Γ' ΕΠΑΛ ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ. ΟΔΗΓ. ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΥΛΗ
Ψηφιακά Συστήματα Γ΄ΕΠΑΛ 2018 Γ' ΕΠΑΛ ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ. ΟΔΗΓ. ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΥΛΗ
Αρχές Βιολογικής Γεωργίας Γ΄ ΕΠΑΛ 2018 Γ' ΕΠΑΛ ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ. ΟΔΗΓ. ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΥΛΗ