Στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Πουκαμισάς η ‘’ξένη γλώσσα’’...

πιστοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα

Η εξέταση του μαθητή από φορείς αναγνωρισμένου κύρους (Cambridge & Michigan) έχει διττό ρόλο. Αφενός την προσαρμογή του μαθητή από μικρή ηλικία στην εξεταστική διαδικασία και αφετέρου την οριοθέτηση στόχων με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, γεγονός που τον διατηρεί σε εγρήγορση.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1 Μάθημα στο τραπέζι

Διδάσκουμε με συγκριτικό πλεονέκτημα το μάθημα στο τραπέζι, μία πρωτοποριακή μέθοδο διδασκαλίας γύρω από ένα ελλειπτικό τραπέζι, με τον καθηγητή στο κέντρο δίπλα στους μαθητές. Με τον τρόπο αυτό, εσύ και οι συμμαθητές σου συνεργείτε σε μία δυναμική ομάδα με κοινό της στόχο τη γνώση και την επιτυχία.

2 Καινοτομία φύλλων εργασίας

Τα φύλλα εργασίας αποτελούν μία σημαντική καινοτομία της εκπαιδευτικής μας πρότασης. Η συστηματική συμπλήρωσή τους πραγματοποιείται με καθοδήγηση και εποπτεία στο φροντιστήριο σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες, στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών. Με ανοιχτά βιβλία και συνεργατικό πνεύμα, η εξάσκηση μέσω των φύλλων εργασίας προάγει την αυτενέργειά σου και διευκολύνει την εμπέδωση της ύλης. Πριν από κάθε προσομοίωση εξετάσεων εξασκείσαι σε φύλλο εργασίας με στόχο την πληρέστερη προετοιμασία σου στην ύλη του διαγωνίσματος.

3 Προσομοίωση εξετάσεων

Στο σύνολο των φροντιστηρίων μας πραγματοποιούνται στη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους έως και 23 σταθμισμένα διαγωνίσματα προσομοίωσης σε κάθε τάξη. Με τον τρόπο αυτό, εξοικειώνεσαι με την εξεταστική φιλοσοφία των Πανελλαδικών Εξετάσεων, καθώς εσύ και οι συμμαθητές σου διαγωνίζεστε, την ίδια ώρα, σε κοινά θέματα, τα οποία επιμελείται το Ακαδημαϊκό μας Τμήμα. Λίγες ημέρες μετά την επίδοση της βαθμολο-γίας σου, παραλαμβάνεις τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων και πληροφορείσαι για τον μέσο όρο βαθμολογίας του Ομίλου και τη βαθμολογική κλιμάκωση, στο συγκεκριμένο διαγώνισμα, συγκρίνοντας έτσι την επίδοσή σου με αυτή του συνόλου των μαθητών μας, σε όλη την Ελλάδα.

4 Παρακολούθηση εκπαιδευτικής πορείας μαθητή

Στα Φροντιστήρια Πουκαμισάς, παρακολουθούμε συστηματικά την εκπαιδευτική σου πορεία. Μέσω ειδικών διαγραμμάτων αποτυπώνουμε τη διαφορά των βαθμών σου από τον μέσο όρο βαθμολογίας όλων των μαθητών του Ομίλου, σε κάθε διαγώνισμα, παρακολουθώντας συνεχώς και με ακρίβεια την πορεία της εξέλιξής σου. Ο Διευθυντής Σπουδών, σε συνεργασία με τους καθηγητές σου, μελετούν την εκπαιδευτική σου πορεία και, όπου κρίνουν απαραίτητο, σχεδιάζουν πλάνο διορθωτικών ενεργειών με στόχο τη μεγιστοποίηση της απόδοσής σου. Την προσπάθειά σου καθοδηγεί και ο Σύμβουλος καθηγητής με εξατομικευμένα προγράμματα μελέτης και προκαθορισμένες συναντήσεις συμβουλευτικής υποστήριξης.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Με αυστηρό προγραμματισμός, ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών και ειδικά σχεδιασμένο χρονοδιάγραμμα φοίτησης, επιτυγχάνεται η έγκαιρη πιστοποίηση των γνώσεων.

περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Πουκαμισάς η ‘’ξένη γλώσσα’’...

περισσότερα

Κεντρική Διοίκηση Ομίλου

Λεωφ. Βουλιαγμένης 46 & Αλεξιουπόλεως 2
Αργυρούπολη
ΤΚ 16452

Τηλ: 210 4112507

Φαξ: 210 4112777

Email: info@poukamisas.gr