ΣΕ ΟΔΗΓΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Η εκπαιδευτική πρόταση του Ομίλου Φροντιστηρίων Πουκαμισάς
που οδηγεί τους μαθητές μας στην επιτυχία

Στα Φροντιστήρια Πουκαμισάς θα δεις τον εαυτό σου να βελτιώνεται καθημερινά. Θα δεις αποτέλεσμα. Γιατί εδώ εφαρμόζουμε ένα πρότυπο, καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικών αλληλεπιδράσεων: το μάθημα στο τραπέζι, τα φύλλα εργασίας, η προσομοίωση εξετάσεων, η παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών και ο Σύμβουλος καθηγητής συγκροτούν ένα δυναμικό σύστημα επιτυχίας, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ

"Η γνώση θέλει σύστημα και ευθύνη"

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1 Μάθημα στο τραπέζι

Διδάσκουμε με συγκριτικό πλεονέκτημα το μάθημα στο τραπέζι, μία πρωτοποριακή μέθοδο διδασκαλίας γύρω από ένα ελλειπτικό τραπέζι, με τον καθηγητή στο κέντρο δίπλα στους μαθητές. Με τον τρόπο αυτό, εσύ και οι συμμαθητές σου συνεργείτε σε μία δυναμική ομάδα με κοινό της στόχο τη γνώση και την επιτυχία.

2 Καινοτομία φύλλων εργασίας

Τα φύλλα εργασίας αποτελούν μία σημαντική καινοτομία της εκπαιδευτικής μας πρότασης. Η συστηματική συμπλήρωσή τους πραγματοποιείται με καθοδήγηση και εποπτεία στο φροντιστήριο σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες, στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών. Με ανοιχτά βιβλία και συνεργατικό πνεύμα, η εξάσκηση μέσω των φύλλων εργασίας προάγει την αυτενέργειά σου και διευκολύνει την εμπέδωση της ύλης. Πριν από κάθε προσομοίωση εξετάσεων εξασκείσαι σε φύλλο εργασίας με στόχο την πληρέστερη προετοιμασία σου στην ύλη του διαγωνίσματος.

3 Προσομοίωση εξετάσεων

Στο σύνολο των φροντιστηρίων μας πραγματοποιούνται στη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους έως και 23 σταθμισμένα διαγωνίσματα προσομοίωσης σε κάθε τάξη. Με τον τρόπο αυτό, εξοικειώνεσαι με την εξεταστική φιλοσοφία των Πανελλαδικών Εξετάσεων, καθώς εσύ και οι συμμαθητές σου διαγωνίζεστε, την ίδια ώρα, σε κοινά θέματα, τα οποία επιμελείται το Ακαδημαϊκό μας Τμήμα. Λίγες ημέρες μετά την επίδοση της βαθμολο-γίας σου, παραλαμβάνεις τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων και πληροφορείσαι για τον μέσο όρο βαθμολογίας του Ομίλου και τη βαθμολογική κλιμάκωση, στο συγκεκριμένο διαγώνισμα, συγκρίνοντας έτσι την επίδοσή σου με αυτή του συνόλου των μαθητών μας, σε όλη την Ελλάδα.

4 Παρακολούθηση εκπαιδευτικής πορείας μαθητή

Στα Φροντιστήρια Πουκαμισάς, παρακολουθούμε συστηματικά την εκπαιδευτική σου πορεία. Μέσω ειδικών διαγραμμάτων αποτυπώνουμε τη διαφορά των βαθμών σου από τον μέσο όρο βαθμολογίας όλων των μαθητών του Ομίλου, σε κάθε διαγώνισμα, παρακολουθώντας συνεχώς και με ακρίβεια την πορεία της εξέλιξής σου. Ο Διευθυντής Σπουδών, σε συνεργασία με τους καθηγητές σου, μελετούν την εκπαιδευτική σου πορεία και, όπου κρίνουν απαραίτητο, σχεδιάζουν πλάνο διορθωτικών ενεργειών με στόχο τη μεγιστοποίηση της απόδοσής σου. Την προσπάθειά σου καθοδηγεί και ο Σύμβουλος καθηγητής με εξατομικευμένα προγράμματα μελέτης και προκαθορισμένες συναντήσεις συμβουλευτικής υποστήριξης.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Το υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιούμε στα Φροντιστήρια Πουκαμισάς για να ενισχύουμε την εκπαιδευτική διαδικασία είναι κοινό για όλες τις μονάδες μας. Χρησιμοποιώντας τα ίδια ποιοτικά βιβλία, κοινούς προγραμματισμούς...

περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Στα Φροντιστήρια Πουκαμισάς ο μαθητής σε καμμία περίπτωση δεν είναι μόνος. Ενημερώνεται συστηματικά, έγκαιρα και γνωρίζει με κάθε λεπτομέρεια την εξεταστική διαδικασία και τις βαθμολογικές απαιτήσεις των σπουδών.

περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

Τα Φροντιστήρια Πουκαμισάς, σε συνεργασία με εξειδικευμένα κέντρα συμβουλευτικής, εφαρμόζουν ένα ειδικό σύστημα επιλογής κατεύθυνσης και σπουδών των μαθητών στο σημαντικό και ευαίσθητο ζήτημα του Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Για τους μαθητές εκείνους που προσανατολίζονται σε σπουδές, οι οποίες απαιτούν την εξέταση ειδικών μαθημάτων, στα Φροντιστήρια Πουκαμισάς λειτουργούν τμήματα Σχεδίου και Ξένων Γλωσσών, ενώ εξασφαλίζεται και πρόγραμμα γυμναστικής αγωγής.

περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο παρών κανονισμός λειτουργίας αποτελεί πρωτίστως ένα συμβόλαιο ποιότητας και αμοιβαίων υποχρεώσεων, οι οποίες αποτελούν θεμελιώδεις προϋποθέσεις συνεργασίας και στοχεύουν στην αποδοτικότερη παροχή των εκπαιδευτικών μας υπηρεσιών και, εντέλει, στη...

περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ

Συγκριτικό πλεονέκτημα των φροντιστηρίων μας αποτελεί το ετήσιο πρόγραμμα διαγωνισμάτων που υλοποιείται στα πλαίσια μιας κοινά οργανωμένης εκπαιδευτικής διαδικασίας σ’ όλες τις φροντιστηριακές μας μονάδες.

περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Στα φροντιστήρια Πουκαμισάς οι φροντισμένες αίθουσες και η αισθητική των χώρων, εξασφαλίζουν καλύτερη διάθεση και ενισχύουν την προσοχή.

περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Όλα τα φροντιστήρια του Οµίλου µας, µε την έναρξη της λειτουργίας τους, πιστοποιούνται µε 2 έγκυρα πρότυπα ποιότητας:

περισσότερα

ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ ΚΙ ΕΣΥ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Στα Φροντιστήρια Πουκαμισάς θα δεις τον εαυτό σου να βελτιώνεται καθημερινά. Θα δεις αποτέλεσμα.

περισσότερα
63 εκπαιδευτήρια
Ο μεγαλύτερος Φροντιστηριακός Όμιλος στην Ελλάδα
29 χρόνια
οι μαθητές μας σημειώνουν τις καλύτερες επιδόσεις στις Πανελλαδικές εξετάσεις
 
2700 επιτυχόντες
στις Πανελλαδικές εξετάσεις την τελευταία 3ετία
 
7518 μαθητές
φοιτούν φέτος στα φροντιστήριά μας
 

Κεντρική Διοίκηση Ομίλου

Λεωφ. Βουλιαγμένης 46 & Αλεξιουπόλεως 2
Αργυρούπολη
ΤΚ 16452

Τηλ: 210 4112507

Φαξ: 210 4112777

Email: info@poukamisas.gr