Κεντρική Διοίκηση Ομίλου

Λεωφ. Βουλιαγμένης 46 & Αλεξιουπόλεως
Αργυρούπολη
ΤΚ 16452

Τηλ: 210 - 4112507-519

Φαξ: 210 - 4116752

Email: info@poukamisas.gr