Στα Φροντιστήρια Πουκαμισάς θα δεις τον εαυτό σου να βελτιώνεται καθημερινά. Θα δεις αποτέλεσμα.

ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ ΚΙ ΕΣΥ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Στα Φροντιστήρια Πουκαμισάς θα δεις τον εαυτό σου να βελτιώνεται καθημερινά. Θα δεις αποτέλεσμα.
Γιατί εδώ εφαρμόζουμε ένα πρότυπο, καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικών αλληλεπιδράσεων: το μάθημα στο τραπέζι, τα φύλλα εργασίας, η προσομοίωση εξετάσεων, η παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών και ο Σύμβουλος καθηγητής συγκροτούν ένα δυναμικό σύστημα επιτυχίας, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά.

1. Μάθημα στο τραπέζι

step 1
Στα Φροντιστήρια Πουκαμισάς εφαρμόζουμε το «μάθημα στο τραπέζι», μία πρωτοποριακή μέθοδο διδασκαλίας γύρω από ένα ελλειπτικό τραπέζι,με τον καθηγητή στο κέντρο δίπλα στους μαθητές του. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται η παραδοσιακή, αποξενωτική πολλές φορές, απόσταση μεταξύ μαθητή και καθηγητή που μιλά 
«από έδρας».
Έτσι το μάθημα γίνεται πιο άμεσο, πιο εύληπτο, πιο αποτελεσματικό. Η διδασκαλία καθίσταται φιλικότερη, άρα και πιο ουσιαστική, ενώ παράλληλα δημιουργείται μια δυναμική ομάδα μαθητών με έναν κοινό στόχο: την απόκτηση γνώσης που οδηγεί στην επιτυχία.

2. Φύλλα εργασίας

step2
Τα φύλλα εργασίας αποτελούν μία ακόμη καινοτομία της εκπαιδευτικής μας πρότασης. Η συστηματική συμπλήρωσή τους πραγματοποιείται με καθοδήγηση και εποπτεία στο φροντιστήριο, σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες, στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών. Με ανοιχτά βιβλία και συνεργατικό πνεύμα, η εξάσκηση μέσω των φύλλων εργασίας προάγει την αυτενέργειά σου και διευκολύνει την εμπέδωση της ύλης.

Πριν από κάθε προσομοίωση εξετάσεων εξασκείσαι σε φύλλο εργασίας με στόχο την πληρέστερη προετοιμασία σου στην ύλη του διαγωνίσματος.

3. Προσομοίωση εξετάσεων
Στατιστική επεξεργασία αποτελεσμάτων

Στο σύνολο των φροντιστηρίων μας πραγματοποιούμε στη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους έως και 24 σταθμισμένα διαγωνίσματα προσομοίωσης σε κάθε τάξη. Με τον τρόπο αυτό, εξοικειώνεσαι με την εξεταστική φιλοσοφία των Πανελλαδικών Εξετάσεων, καθώς εσύ και οι συμμαθητές σου διαγωνίζεστε, την ίδια ώρα, σε κοινά θέματα, που επιμελείται το Ακαδημαϊκό μας Τμήμα.

Λίγες ημέρες μετά την επίδοση της βαθμολογίας σου, παραλαμβάνεις τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων και πληροφορείσαι για τον μέσο όρο βαθμολογίας του Ομίλου και τη βαθμολογική κλιμάκωση στο συγκεκριμένο διαγώνισμα. Έτσι, μπορείς να συγκρίνεις την προσωπική επίδοση με αυτή του συνόλου των μαθητών μας σε όλη την Ελλάδα.step3 2017

4. Παρακολούθηση εκπαιδευτικής πορείας μαθητή
    Σύμβουλος Καθηγητής

Στα Φροντιστήρια Πουκαμισάς έχουμε ως αποκλειστικό στόχο την προσωπική σου επιτυχία. Γι' αυτό δημιουργήσαμε ένα εξελιγμένο σύστημα παρακολούθησης της εκπαιδευτικής σου πορείας. Μέσω ειδικών διαγραμμάτων αποτυπώνουμε τη διαφορά των βαθμών σου από τον μέσο όρο βαθμολογίας όλων των μαθητών του Ομίλου, σε κάθε διαγώνισμα, παρακολουθώντας συνεχώς και με ακρίβεια την πορεία της εξέλιξής σου.

Ο Διευθυντής Σπουδών, σε συνεργασία με τους καθηγητές σου, μελετούν την εκπαιδευτική σου πορεία και, όπου κρίνουν απαραίτητο, σχεδιάζουν διορθωτικές ενέργειες με στόχο τη μεγιστοποίηση της απόδοσής σου.

Την προσπάθειά σου καθοδηγεί και ο Σύμβουλος καθηγητής, με εξατομικευμένα προγράμματα μελέτης και προκαθορισμένες συναντήσεις συμβουλευτικής υποστήριξης.
step4 2017mevelakia

Κεντρική Διοίκηση Ομίλου

Λεωφ. Βουλιαγμένης 46 & Αλεξιουπόλεως 2
Αργυρούπολη
ΤΚ 16452

Τηλ: 210 4112507

Φαξ: 210 4112777

Email: info@poukamisas.gr