Στα Φροντιστήρια Πουκαμισάς θα δεις τον εαυτό σου να βελτιώνεται καθημερινά. Θα δεις αποτέλεσμα.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Στα Φροντιστήρια Πουκαμισάς θα δεις τον εαυτό σου να βελτιώνεται καθημερινά. Θα δεις αποτέλεσμα.
Γιατί εδώ εφαρμόζουμε ένα πρότυπο, καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικών αλληλεπιδράσεων: το μάθημα στο τραπέζι, τα φύλλα εργασίας, η προσομοίωση εξετάσεων, η παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών και ο Σύμβουλος καθηγητής συγκροτούν ένα δυναμικό σύστημα επιτυχίας, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά.

1. Μάθημα στο τραπέζι.

step1

Διδάσκουμε με συγκριτικό πλεονέκτημα το μάθημα στο τραπέζι, μία πρωτοποριακή μέθοδο διδασκαλίας γύρω από ένα ελλειπτικό τραπέζι, με τον καθηγητή στο κέντρο δίπλα στους μαθητές.

Με τον τρόπο αυτό, εσύ και οι συμμαθητές σου συνεργείτε σε μία δυναμική ομάδα με κοινό της στόχο τη γνώση και την επιτυχία.

2. Καινοτομία φύλλων εργασίας.

step1

Τα φύλλα εργασίας αποτελούν μία σημαντική καινοτομία της εκπαιδευτικής μας πρότασης. Η συστηματική συμπλήρωσή τους πραγματοποιείται με καθοδήγηση και εποπτεία στο φροντιστήριο σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες, στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών. Με ανοιχτά βιβλία και συνεργατικό πνεύμα, η εξάσκηση μέσω των φύλλων εργασίας προάγει την αυτενέργειά σου και διευκολύνει την εμπέδωση της ύλης.

Πριν από κάθε προσομοίωση εξετάσεων εξασκείσαι σε φύλλο εργασίας με στόχο την πληρέστερη προετοιμασία σου στην ύλη του διαγωνίσματος.

3. Προσομοίωση εξετάσεων. Στατιστική επεξεργασία αποτελεσμάτων.

step1

Στο σύνολο των φροντιστηρίων μας πραγματοποιούνται στη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους έως και 30 σταθμισμένα διαγωνίσματα προσομοίωσης σε κάθε τάξη. Με τον τρόπο αυτό, εξοικειώνεσαι με την εξεταστική φιλοσοφία των Πανελλαδικών Εξετάσεων, καθώς εσύ και οι συμμαθητές σου διαγωνίζεστε, την ίδια ώρα, σε κοινά θέματα, τα οποία επιμελείται το Ακαδημαϊκό μας Τμήμα.

Λίγες ημέρες μετά την επίδοση της βαθμολογίας σου, παραλαμβάνεις τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων και πληροφορείσαι για τον μέσο όρο βαθμολογίας του Ομίλου και τη βαθμολογική κλιμάκωση, στο συγκεκριμένο διαγώνισμα, συγκρίνοντας έτσι την επίδοσή σου με αυτή του συνόλου των μαθητών μας, σε όλη την Ελλάδα.

4. Παρακολούθηση εκπαιδευτικής πορείας μαθητή. Σύμβουλος Καθηγητής.

step1

Στα Φροντιστήρια Πουκαμισάς, παρακολουθούμε συστηματικά την εκπαιδευτική σου πορεία. Μέσω ειδικών διαγραμμάτων αποτυπώνουμε τη διαφορά των βαθμών σου από τον μέσο όρο βαθμολογίας όλων των μαθητών του Ομίλου, σε κάθε διαγώνισμα, παρακολουθώντας συνεχώς και με ακρίβεια την πορεία της εξέλιξής σου.

Ο Διευθυντής Σπουδών, σε συνεργασία με τους καθηγητές σου, μελετούν την εκπαιδευτική σου πορεία και, όπου κρίνουν απαραίτητο, σχεδιάζουν πλάνο διορθωτικών ενεργειών με στόχο τη μεγιστοποίηση της απόδοσής σου.

Την προσπάθειά σου καθοδηγεί και ο Σύμβουλος καθηγητής με εξατομικευμένα προγράμματα μελέτης και προκαθορισμένες συναντήσεις συμβουλευτικής υποστήριξης.

Κεντρική Διοίκηση Ομίλου

Λεωφ. Βουλιαγμένης 46 & Αλεξιουπόλεως 2
Αργυρούπολη
ΤΚ 16452

Τηλ: 210 - 4112507

Φαξ: 210 – 4112777

Email: info@poukamisas.gr